Drevprov

Anmälan drevprov

Ifylld anmälningsblankett  skickas till Thomas Ekroth, Stenbäck 50, 905 94 Umeå eller thomas.ekroth@umea.se senast 10 dagar före önskat provdatum (tele 070-3556177). När det gäller AC I är sista anmälningsdatum 23/9. Anmälningsblanketer finns att ladda ner på Svenska dreverklubbens hemsida. Anmälningsavgiften är 150 kr och betalas till Bankgiro nr 115-8963. Domararvodet på 300 kr betalas direkt till aktuell domare. Resersättning på 18 kr/mil görs upp med domaren

Drevprov 2019-2020

Rörligt Drevprov
20190915 – 20200228

Drevprov AC

20191001 -20191023

OBS sista anmälningsdatum drevprov AC 23/9

Uttagningen av Västerbottens hundar sker från drevprov AC. Den bästa hundarna som ägs av medlem i Västerbottens dreverklubb som under provet presterat prisvärt drev representerar vår klubb i uttagningstävlingen Norrlandsdrevern. Om inga hundar kommer till start eller presterar prisvärda drev under denna period blir det fjolårets resultat som kommer ligga till grunden till uttagningen av Västerbottens hundar Anmälan till Thomas Ekroth (se adress ovan).

Nationellt unghundsprov 

Krav för deltagande:
Medlemskap i Svenska Dreverklubben, samt att hunden är 12-24 mån gammal (på provdagen precis fyllda 12 mån och inte äldre än precis fyllda 24 mån). Den hund som har startat i öppen klass tidigare och tagit ett förstapris får inte delta på detta prov!
Provdatum:
Efter beslut på stämman erbjuds nu 2 provtillfällen enligt följande: 26 Oktober 2019 (Sista anmälningsdag 26/9 2019) samt 28 December 2019 (Sista anmälningsdag 25/11 2019). Medlemmar äger rätt att starta samma hund på ett av följande datum, alltså inte båda! Äger man flera unghundar går det naturligtvis att starta en ny hund vid nästa provtillfälle.
Provets genomförande:
Deltagande hundar startar i valfri lokalklubb i hela Sverige och på valfri provmark (även hemmamark) och bedöms av en lokal drevprovsdomare. Bedömningen kommer att ske enligt gällande drevprovsregler för unghundsklass. Provet genomförs alltså precis som ett vanligt drevprov i unghundsklass med den enda skillnaden att man meddelat att man vill delta i det nationella unghundsprovet och att alla som deltar startar på någon av de fastslagna provdagarna! Vid behov kan en domare döma 2 hundar samma dag om båda hundägarna gett sitt tillstånd till det! Lokalklubben ska hålla ett kollegium samma dag som provet och rapportera resultatet omgående till utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen. Deltagande hundar ska bära en pejl från Tracker för att provet ska kunna följas live på webben! Dom som inte har ett eget halsband från Tracker eller kan låna av en vän, får låna ett som kommer på posten innan provet. Då det tidigare år uppstått problem med att halsbanden inte skickats tillbaka så ligger det på lokalklubbarnas ansvar att följa upp och se till att de startande skickar tillbaka den lånade pejlen till Tracker!
Priser:
Två hundpejlar från Tracker och andra fina priser kommer att lottas ut bland samtliga deltagare.
Anmälan
Ifylld anmälningsblankett skickas till Thomas Ekroth, Stenbäck 50, 905 94 Umeå eller thomas.ekroth@umea.se
Anmälningsblanketer finns att ladda ner på Svenska dreverklubbens hemsida. Anmälningsavgiften är 150 kr och betalas till Bankgiro nr 115-8963. Domararvodet på 300 kr betalas direkt till aktuell domare. Resersättning på 18 kr/mil görs upp med domaren