Nationellt Unghundsprov – 2018

Nationellt unghundsprov – 2018
Krav för deltagande:

Medlemskap i Svenska Dreverklubben, samt att hunden är 12-24 mån gammal (på provdagen precis fyllda 12 mån och inte äldre än precis fyllda 24 mån). Nytt från och med i år är att om din hund har startat i öppen klass och tagit ett förstapris, så får den inte delta på detta prov!

Provdatum: 28 December 2018 (Sista anmälningsdag 1/12 2018)

Anmälan sker till respektive lokalklubb och lokalklubben anmäler sedan till utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen.

Sista anmälningsdag är 1 december 2018.

Provets genomförande:
Deltagande hundar startar i valfri lokalklubb i hela Sverige och på valfri provmark (även hemmamark) och bedöms av en lokal drevprovsdomare.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.