Årsmöte 7/2 2018 kl. 19:00 Flurkmarks IP

Kallelse till Årsmöte i Västerbottens Dreverklubb den 7/2 2018 kl 19.00 i Flurkmark (idrottsplatsen). Efter årsmötet diplom och pokalutdelning till förtjänstfulla hundar. Klubben bjuder på fika!

Dagordning årsmöte i Västerbottens Dreverklubb 2018-02-07

1. Öppnande av årsmöte

2. Justering av röstlängd med anteckning om närvarande

3. Val av mötesordförande och sekreterare

4. Val av justeringsmän

5. Godkännande av kallelsen

6. Godkännande av dagordning

7. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

8. Verksamhetsberättelse

9. Kassarapport och ekonomisk berättelse

10. Revisionsberättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet

12. Val av ordförande för 2018

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av valberedning

15. Val av revisorer

16. Val av kontaktman SDK:s avelsråd

17. Val av ombud och ersättare till DS

18. Drevprov hösten 2018 tom feb 2017 och viltspårprov

19. Val av fullmäktige och kommissarie ifråga om drevprov/viltspår

20. Representant Jägarförbundets Årsmöte

21. Val av utbildningsansvarig

22. PR ansvarig

23. Verksamhetsplan för kommande år

24. Nästa årsmöte

25. Övriga frågor

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.