Archive for januari, 2018

Årsmöte 7/2 2018 kl. 19:00 Flurkmarks IP

Kallelse till Årsmöte i Västerbottens Dreverklubb den 7/2 2018 kl 19.00 i Flurkmark (idrottsplatsen). Efter årsmötet diplom och pokalutdelning till förtjänstfulla hundar. Klubben bjuder på fika! Dagordning årsmöte i Västerbottens Dreverklubb 2018-02-07 1. Öppnande av årsmöte 2. Justering av röstlängd med anteckning om närvarande 3. Val av mötesordförande och sekreterare 4. Val av justeringsmän 5. […]