Archive for januari, 2016

Årsmöte i Västerbottens Dreverklubb den 10/2, Flurkmarks idrottsplats

Dagordning årsmöte i Västerbottens Dreverklubb 2016-02-10 1. Öppnande av årsmöte 2. Justering av röstlängd med anteckning om närvarande 3. Val av mötesordförande och sekreterare 4. Val av justeringsmän 5. Godkännande av kallelsen 6. Godkännande av dagordning 7. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 8. Verksamhetsberättelse 9. Kassarapport och ekonomisk berättelse 10. Revisionsberättelse 11. Fråga […]