Archive for januari, 2015

Dagordning årsmöte i Västerbottens Dreverklubb 2015-02-11

Kallelse till Årsmöte i Västerbottens Dreverklubb den 11/2 2015 kl 19.00 i Flurkmark (idrottsplatsen). Efter årsmötet diplom och pokalutdelning till förtjänstfulla hundar. Klubben bjuder på fika! Dagordning årsmöte i Västerbottens Dreverklubb 2015-02-11 Öppnande av årsmöte Justering av röstlängd med anteckning om närvarande Val av mötesordförande och sekreterare Val av justeringsmän Godkännande av kallelsen Godkännande av […]