Archive for januari, 2013

Dagordning årsmöte i Västerbottens Dreverklubb 2013-02-13

Kallelse till Årsmöte i Västerbottens Dreverklubb den 13/2 2013 kl 19.00 i Flurkmark (idrottsplatsen). Efter årsmötet diplomutdelning till förtjänstfulla hundar. Klubben bjuder på fika! Dagordning årsmöte i Västerbottens Dreverklubb 2013-02-13 Öppnande av årsmöte  Justering av röstlängd med anteckning om närvarande Val av mötesordförande och sekreterare Val av justeringsmän Godkännande av kallelsen Godkännande av dagordning Behandling […]