Archive for december, 2010

Kallelse till årsmöte

Kallelse till Årsmöte i Västerbottens Dreverklubb den 9/2 2011 kl 19.00 i Flurkmark (idrottsplatsen). Efter årsmötet diplomutdelning till förtjänstfulla hundar. Klubben bjuder på fika! Dagordning årsmöte i Västerbottens Dreverklubb 2011-02-09 1. Öppnande av årsmöte 2. Justering av röstlängd med anteckning om närvarande 3. Val av mötesordförande och sekreterare 4. Val av justeringsmän 5. Godkännande av […]