Nationellt unghundsprov

Krav för deltagande: Medlemskap i Svenska Dreverklubben samt att hunden är 12-24 mån gammal (på provdagen ej äldre än precis fyllda två år).

Provdatum: 28 December 2016 (Sista anmälningsdag 4/12 2016).

Provets genomförande: Deltagande hundar startar i valfri lokalklubb i hela Sverige och på valfri provmark (även hemmamark) och bedöms av en lokal drevprovsdomare. Bedömningen kommer att ske enligt gällande drevprovsregler för unghundsklass och resultat redovisas enligt mästerskapsreglerna. Provet genomförs alltså precis som ett vanligt drevprov i unghundsklass med den enda skillnaden att man meddelat att man vill delta i det nationella unghundsprovet och att alla som deltar startar på en gemensam dag! Lokalklubben rapporterar resultatet omgående efter kollegiet till utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen. Deltagande hundar ska bära en pejl från Tracker för att provet ska kunna följas live på webben!

Klasser och priser: En hundpejl från Tracker och andra fina priser kommer att lottas ut bland samtliga deltagare och bästa har, räv, rå/hjort och allroundhund kommer att utses!

Anmälan: Anmälan sker till respektive lokalklubb samt till utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen. (se nedan)

Kontaktperson: Göran Hagman 070-366 24 29 goran.h@svenskadreverklubben.se